PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Balassi Intézet pályázatot hirdet román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2016/2017-es tanévben.

A Balassi Intézet a pályázatot a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

 

A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzése a 2016/2017-es tanévben a 2017. évi tavaszi érettségi időszak emelt szintű érettségi vizsgáira készíti fel a hallgatóit.

A hallgatóknak a sikeres felvételükhöz a képzésen túl részt kell venniük

▪ egyrészt a 2017. évi tavaszi érettségi időszakban a megjelölt képzési szak(ok)hoz előírt 2 felvételi/érettségi tantárgyból alapesetben az emelt szintű, vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – a középszintű magyarországi érettségi vizsgákon;

▪ másrészt a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban, ahol felvételük – más anyaországi, határon túli magyar vagy külföldi jelentkezőkhöz hasonlóan – a felvételi eljárás szabályai és pontszámítása alapján történhet meg.

A hallgató akkor kezdheti meg tanulmányait 2017 szeptemberében magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában, ha eléri valamely általa megjelölt szakon az állami ösztöndíjas képzés ponthatárát. Amennyiben a hallgató valamely általa megjelölt szakra csak az önköltséges képzés ponthatárát éri el és az önköltséges képzést a felvételi jelentkezéskor megjelölte, tanulmányait csak az önköltség fizetése mellett kezdheti meg. Ha a hallgató önköltséges képzést nem jelölt meg, vagy az önköltséges képzés(ek) ponthatárát sem érte el, nem kerül felvételre.

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2016. július 20. éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

Az elektronikusan már benyújtott pályázati adatlap kinyomtatott és aláírt formájának, illetve a szükséges egyéb mellékleteknek személyes benyújtási és postai úton történő beérkezési határideje: 2016. július 21., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK