A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE JÁKI SÁNDOR TEODÓZ ÖSZTÖNDÍJA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

jakiA 2013-ban megalapított, a moldvai magyar egyetemistáknak szánt ösztöndíj sikerén felbuzdulva, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elhatározta, hogy a támogatást kiterjeszti, elérhetővé, megpályázhatóvá teszi az arra érdemes, tanulmányaikat magyar nyelven folytató, moldvai (csángó)magyar középiskolások számára is.

Ezt egyszeri támogatásként, a tanév végi sikeres és kiemelkedő eredmények elismeréseként álmodtuk meg és a Pillangó Alapítvány támogatásával sikerült is megvalósítani. Ez alkalommal, a 2015/2016-os tanév végén, a moldvai magyar középiskolás továbbtanulók ismét részesülhetnek a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének ösztöndíjában, amennyiben megfelelnek a jól körülhatárolt és átbeszélt feltételeknek, követelményeknek.

Ösztöndíj pályázatunk mindazoknak a hallgatóknak szól, akik moldvai csángók, és tanulmányaikat valamelyik székelyföldi iskolában, magyar nyelven folytatják. Leginkább azoknak a középiskolásoknak van kiírva, akik a Csíkszeredai Továbbtanulók Közösségét alkotják, ezt a közösséget erősítve élik mindennapjaikat, és akiknek tanulmányi előmenetelük részünkről teljesen ellenőrzött és nyomon követhető. Ők Csíkszereda különböző középiskoláiban tanulnak, délután részt vesznek a kollégiumvezetők által szervezett programokban, önkéntes programokban segítenek és példaértékűen képviselik a moldvai magyarságot Székelyföldön.

 

Az ösztöndíj pályázat feltételei:

-          a tanulmányi eredmények alapján, a naprakész vizsgákat dokumentáló ellenőrző könyvecske felmutatásával, a sikeres félév zárása, a minimális 8,00-as média átlépése.

-          az érvényben lévő CSTK belső rendszabályzat értékelésének átlaga 3,00-asfölött legyen a maximálisan elérhető 4,00 pontszámból.

-          részvétel valamilyen közösségi programban, aktivitás, önkéntesség, szervező-munka, ajánlólevél az illető non-profit vagy civil szervezettől, iskolától, bentlakás vezetőjétől, ami igazolja, hogy tanítványunk aktív

-          különösen értékeljük, ha ez kapcsolatban van a csángó identitással, a szülőföldjével, csángó kultúrájával

 

Megpályázható összegek: 1 x 50-100-150-200-250 RON

Pályázat benyújtási határidő: június 21. (az előző félév eredményei alapján)

Pályázat elbírálási határidő: június 22.

Ünnepélyes átadás: június 23.

 

PÁLYÁZATI ADATLAP