Évzáró a CSTK-ban

1Mint minden évben, idén is tanévzáró misével ért véget az év a Csángó Továbbtanulók Közösségében. A szentmisét a Piarista Ház udvarán tartottuk, ami nagyon különleges volt. Hálát adtunk az idei tanév minden ajándékáért, minden kapott segítségért, megvalósult programjainkért, a diákok tanulmányi eredményeiért.

Ugyanakkor végzős diákjaink sikeres érettségizéséért imádkoztunk!

2A szentmise után egy kisebb évzáró beszélgetést tartottunk. Közösségünk minden tagja visszaemlékezett a tanévre és megosztotta társaival legpozitívabb élményét.

Csodálatos dolog egy közösség tagja lenni, amelyben egy-egy pozitív élmény részesei lehetünk.

3Az évzáró befejezéseként az RMPSZ által meghirdetett Jáki Sándor Teodóz ösztöndíjak átadására került sor, majd a CSTK nevelői oklevélben részesítettek 12 CSTK-s diákot, akik az idei tanévben a bentlakási élet valamilyen területen kimagaslóan teljesítettek.

P. Jáki Sándor Teodóz Ösztöndíjban részesültek:

Casapu Ioana, Polcovnicu Celina, Polcovnicu Celina Veronica, Lupu Ana Maria Laura, Rahau Annamária

Közösségünk tagjai számára – kevés kivétellel – még nem ért véget a tanév. De a gyakorlatok elvégzése és az érettségi lejárta után kellemes vakációt kívánunk a CSTK minden tagjának!

Hálával, nagy köszönettel tartozunk a Pillangó Alapítványnak, amelynek anyagi támogatásával biztosítva van a bentlakás minden költsége, diákjaink ebben a kollégiumban való lakásának kiadásai.

Ugyanakkor a CSTK valamennyi programja a Pillangó Alapítvány támogatásával valósulhatott meg.

Köszönet illeti a keresztszülőket is, akikre ebben a tanévben is számíthattunk. Köszönjük, hogy szeretettel figyelik és támogatják keresztgyermekeiket és, hogy mindig közösségünk mellett állnak.

Isten fizesse önzetlen segítségüket, hogy támogatásukkal hozzájárulnak a csángó továbbtanulók, a csángó értelmiség kinevelésének ügyéhez.