A ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE JÁKI SÁNDOR TEODÓZ ÖSZTÖNDÍJA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

jakiAz egyetemisták ösztöndíjának sikerén felbuzdulva, szerettük volna a támogatást kiterjeszteni, elérhetővé, megpályázhatóvá tenni az arra érdemes középiskolások számára is. Egyszeri támogatásként, a tanév végi sikeres és kiemelkedő eredmények elismeréseként sikerült ezt megvalósítanunk a Pillangó Alapítvány támogatásával.

A középiskolás továbbtanulók abban az esetben részesülhetnek a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének ösztöndíjában, amennyiben megfelelnek a jól körülhatárolt és átbeszélt feltételeknek, minimális követelményeknek.

Pályázatunk mindazoknak a hallgatóknak szól, akik moldvai csángók, és tanulmányaikat valamelyik székelyföldi iskolában, magyar nyelven folytatják. Leginkább azok a középiskolások jöhetnek szóba, akik a Csíkszeredai Csángó Bentlakásban, a Csíkszeredai Továbbtanulók Közösségében élik a mindennapjaikat, akiknek tanulmányi előmenetelük teljesen ellenőrzött és nyomon követhető. Ők Csíkszereda különböző középiskoláiban tanulnak, délután részt vesznek a kollégiumvezetők által szervezett programokban, önkéntes programokban segítenek és példaértékűen képviselik a moldvai magyarságot.

Feltételek:

-          a tanulmányi eredmények alapján, a naprakész vizsgákat dokumentáló ellenőrző könyvecske felmutatásával, a sikeres félév zárása, a minimális 8-as média átlépése.

-          a bentlakásban érvényben lévő értékelés jegye 3-as fölött kell legyen (max. 4)

-      részvétel valamilyen közösségi programban, aktivitás, önkéntesség, szervező-munka, ajánlólevél az illető non-profit vagy civil szervezettől, iskolától, bentlakás vezetőjétől, ami igazolja, hogy aktív

-          különösen értékeljük, ha ez kapcsolatban van a csángó identitással, a szülőföldjével, csángó kultúrájával

Megpályázható összegek: 1 x 50-100-150-200-250 RON

Pályázat benyújtási határidő: június 13. (az előző félév eredményei alapján)

Pályázat elbírálási határidő: június 15.

Ünnepélyes átadás: június 18.