ÓVODÁSOK ÉS I. OSZTÁLYOSOK FELADATAI

Bevezető és alapelvek:

 A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének magyar nyelvű oktatási programjának helyszínein többségében az általános iskolás gyermekek, tehát az I-VIII. osztályosok közül kerülnek ki a magyar nyelvet is tanulók. Néhány oktatási helyszínen, ahol az óvodásokat is sikerült bevonni ebbe a munkába, tapasztalataink azt mutatják, hogy érdemes és hasznos a lehető legkisebb kortól tanítani szervezetten a magyart. Ezeket a gyermekeket otthon román nyelven nevelik, magyarul nem, vagy csak minimális mértékben értenek és egyáltalán nem beszélnek.

Bővebben...