Ajánlott tanterv a haladó csoport számára

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

 

1. A szóbeli közlés megértése

2. A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése

3. A szövegolvasás képességének fejlesztése

4. Írásbeli kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése

5. A saját kulturális értékek ápolása

Bővebben...