III. Szakmai látogatás

 IMG 1322a

A moldvai magyar oktatási programban átfogó, tematikus szakmai ellenőrzés zajlott ebben a tanévben. Április 23-án harmadik alkalommal látogatott el hozzánk a Hargita megyei tanfelügyelőség képviseletében Imre Ildikó és Tankó Csilla elemi oktatásban elismert I. fokozattal bíró tanárok. Ez alkalommal Gyimesbükkön, Lészpeden, Bákóban és Kosteleken néztek foglalkozásokat.

 

Mindjárt az első napon Lészpeden Márton Attila tanító bácsi óráit mérték föl, az ő foglalkozásait Imre Ildikó véleményezte, valamint Székely Győző hallgatta érdeklődéssel. Érdekes, hogy a gyermekek a magyar irodalom könyvből olvasott mese szövegét, visszahajlítják a saját dialektusukba. Hiába írja „ott”, máris „ottan”-t olvasnak a tanulók, vagy „kamra” helyett „kamará”-t, és amikor nem értik, hogy „szörnyű vihar volt”, akkor csak „erőst nagy idő volt, csúf, erős szél fújt, esett az eső, görgetett és…” máris megértették az ismeretlen szavakkal leírt időjárási jelenséget.

Bákóban Gyurka Valentin tartott magyar órát a „Ion Luca” iskolában a tanítványainak, akik szép számmal jelentek meg az amúgy szinte üres iskolában. A nyolc diáklány szemmel láthatóan jókedvvel kapcsolódott be a magyar órán feldolgozott illik, nem illik témába. A téma teljesen időszerű volt, mit illik és nem illik az iskolában témakörben szépen megfogalmazták a szabályokat, habár ebben a korban a határokat feszegetik, mégiscsak tudták, hogyan kell(ene) viselkedni az iskolában, mint intézményben.

Kosteleken Ferencz András magyar szakos tanár iskolai magyar óráira látogatottak el, majd Vaszi Levente hagyományápoló foglalkozásain vettek részt. Az itteni eredmények önmagukért beszélnek, a kosteleki magyar oktatás jelen pillanatban a moldvai magyar oktatása program legkiemelkedőbb eredményeit produkálja.

A következő megfogalmazott észrevételeket, javaslatokat jegyzőkönyveztük:

Észrevételek: a szakképzett kollégáknál a szokásos, módszertanilag jól megtervezett és kivitelezett órákkal találkoztunk, ugyanakkor a szakképzetlen kollégák nagy igyekezettel próbáltak eleget tenni a szovátai képzésen elhangzott követelményeknek (volt munkaterv, és jól körvonalazódott, hogy a munkaterv lényegére rájöttek a tanárok, a portfóliók is elkészültek, a gyerekeknek is vannak portfólióik, a tanárok igyekeznek aktivizáló módszereket alkalmazni, a választott témák megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak és érdeklődési körének).

Javaslatok: Módszertani körökön tisztázni kellene az aktivizáló módszerek lényegét. Rá kellene vezetni a szakképzetlen tanárokat is az aktivizáló módszerek lényegére: a tevékenységeken a tanulók beszéljenek, a tanulók dolgozzanak- a tanárnak irányító szerep jut.

Megjegyzés: Kosteleken mintaértékű tevékenységeket láttunk! Jó volt látni, a feltétel nélküli szeretet és önzetlen odaadás megnyilvánulását!

Ebben a tanévben már több szakmai látogatásra nem számíthatunk, köszönjük szépen a ránk fordított figyelmet, a tanácsokat és az észrevételeket. A szakmai látogatás kiterjedt az egész Bákó megyei magyar oktatásra, a Hargita és Bákó megyei tanfelügyelőségek együttműködési megállapodásának köszönhetően. A három szakmai látogatás során felhalmozott tapasztalatokat az elkövetkező években összehasonlítási alapul fogjuk használni.

 

Márton Attila, lészpedi tanító bácsi,

a moldvai magyar oktatási program koordinátora – RMPSz