SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL

betlehenke

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2014/2015-ös tanévre.

 

Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 1. I.Támogatásra jogosultak:
  1. azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2014/2015-ös tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
  2. azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1996. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják
  3. egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
 1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

-          azok a tanulók, akik az 1996. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

-          vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

-          az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben folytat magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesül,

-          az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

 1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:

-          az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 1. II.Nem jogosultak:
  1. )az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát hiányzott,
  2. )az a fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében a magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
  3. )az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
  4. )azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)
  5. )az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
  6. )az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
  7. )az a hallgató, aki részben sem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
  8. )az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
 2. III.Támogatás összege és jogcíme:
 3. IV.Igénylési feltételek:

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 17.200 Ft-nak megfelelő RON

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő RON

A támogatás a 2014/2015-ös tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének „Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

-          megfelelően kitöltöttAdatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

-          kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) az igénylő szülő, ill. törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg az igénylő szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés.

b.) a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatának, vagy személyazonosító okiratánakfénymásolata;

c.) a tanuló(k)/óvodás(ok) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2014/2015-ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2014/2015-ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

d.) A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a helységben nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

-          megfelelően kitöltött adatlap;

-          kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
 2. az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
 3. V.Benyújtásának módja:
  1. Jelen felhívás alapján a 2014/2015-ös tanévre igényelhető támogatásokra 2015. március 10. – 2015. április 24. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2015. április 24.
  2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:
 4. VI.Az adatlapok beszerezhetők:

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylésérvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

U.C.D.M.R. – RMPSZ

„Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda,

530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda,

OFICIUL POȘTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL

C.P. nr. 19 sz. Pf.

Jud. Harghita / Hargita megye

Az Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni:

-          a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),

-     a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve

-          letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

 1. VII.Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:
 2. VIII.Az igénylési csomag elemei:
  1. adatlap (igazolásmintákkal)
  2. útmutató és a felhívás rövid kivonata
  3. Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

A beérkezett igénylésekről a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti.

Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben az OTP Bank Románia Rt. által vezetett bankszámlákra.

Azon igénylők, akik az előző igénylési időszakokban az OTP banknál folyószámlát nyitottak és a hozzá kapcsolódó bankkártyát megkapták, pozitív elbírálás esetén a 2015. évi időszakban is erre a számlára kapják a támogatást.

A 2015. évben először igénylőknek a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,„Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda,

Tel/Fax: 0266 244 450

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.