Megtisztult Magyarfalu!

52014 márciusában Tanczár Gergely cserkész-segédtiszt (Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség – KáMCSSZ) kezdeményezésére Kiss Csaba és Puskás Annamária vezetők további gondoskodása alatt megalakult a magyarfalusi cserkészmozgalom, mintegy 40 gyermek aktív részvételével. Ennek keretében a fiatalok megismerkednek a cserkészet alapjaival és lelkiségével. Minden foglalkozáson új tudásanyagot sajátítanak el, ami lehet elméleti (cserkészettörténet, énekek, stb), vagy valamilyen gyakorlati (tábortűzrakás, sátorépítés, stb) jártasság. A heti rendszerességgel tartott foglalkozásokon a közösségépítés különösen fontos szerepet kap, minden alkalommal jut idő valamilyen készségfejlesztő, vagy cserkészjátékra.

A cserkészet alapvető feladata a nevelés, így a cserkészmozgalom szépen be tud simulni a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programba. A környezettudatosság erősítése érdekében merült fel a környezet megtisztításának gondolata, így 2014. május 9-én tettre készen vágott bele szemétszedő akciójába a magyarfalusi cserkészcsapat. Sajnos a moldvai települések közül nem csak Magyarfalura jellemző, hogy a helyiekben (leginkább a jólnevelt gyermekekben) nem jelentkezik az igény arra, hogy a jégkrém csomagolását a legközelebbi tárolóig, netán hazáig vigyék, ez pedig erősen rányomja a bélyegét a falvak utcaképére.

A kezdeményezésre nem csak a kis magyarfalusi cserkész jelöltek jöttek el, hanem sokan csatlakoztak azok közül is, akik magyar órákra, foglalkozásokra járnak, így mintegy 60 gyermek vett részt benne. A fiatalok három csoportra osztva kezdték a munkát a település három pontján: az Arinoszai részben Tremmel Ákos önkéntes vezetésével, Nagyfaluban pedig Tanczár Gergely önkéntes irányításával, míg a Magyar iskola környékén velünk, a magyar tanítók felügyeletével végezték el ezt a nagy munkát. Amikor már híre-hamva sem volt a hulladéknak, a faluközpontban találkoztak össze a csapatok. A három csapat alapos munkájának eredményét egy pótkocsi (utánfutó) szemét szemléltette, amit közösen szállítottunk el a kijelölt szemétlerakó helyre. A gyermekeket süteménnyel jutalmaztuk, ezeket az óvodások készítették a tanító néni segítségével.

Azért, hogy ne csak a munkával teljen a nap, az állami iskola udvarán métát játszottunk a gyermekekkel. Többeknek ez a játék már nem volt újdonság, mivel a magyarfalusiak güdüci táborában is nagy meccs volt tavaly nyáron. A képek magukért beszélnek.

 

14326