Bogdánfalva 2011 őszén.

 

A 2011/12-es tanévben, az MCSMSZ oktatási programjába frissen belépő tanárok érkeztek Bogdánfalvára (Valea Seacă) személyünkben, ahol tavaly Bodó Judit fektette le a munka alapjait. A cím itt szorul magyarázatra, mivel ez a második év, hogy a faluban magyar tanítás folyik, ill. két tanár oktat mostantól.

 

 

            Niczuly Enikő a háromszéki Alsócsernátonból érkezett a  kolozsvári egyetemi évek után, ahol néprajból és turizmusföldrajzból szerzett diplomát, míg jómagam Bartal Gábor Magyarországról, Pécsről jöttem. Itt egyetemi végzettséget földrajzból, turizmusból és történelemből szereztem. Az elmúlt pár évben komoly pedagógiai tapasztalatokra az Ormánság peremén található Magyarmecskei Általános Iskolában tehettem szert, ahol a történelem és földrajz mellett taníthattam ének-zenét, hon- és népismeretet valamint médiaismereteket is.

 

            Bogdánfalvával kapcsolatban már az első benyomás is pozitív volt – ami pedig sokat számít -, mikor megláttuk az eldugott kis zsákutcás házacskát a sűrű növényzettel benőtt udvarral – kicsit olyan jókais Senki szigete érzés fogott el minket. Az eltelt őszön aztán szépen „magunkévá” tettük a helyet, lassan mindennek meglett, meglesz a helye, és a kicsike – hat asztalt befogadni képes – osztályterembe is elkezdtek szotyogni a gyerekek. Az első héten még csak a tavaly megszokott gyerekek néztek be hozzánk, de azóta a létszám egyre kúszik felfelé, mostanság naponta úgy 30 gyermekkel foglalkozunk délelőtt 1030-tól (tíz és féltől ahogy ők mondják) este hatig.

 

            Módszertanunkban nagyon sok a játék, ének, mivel a nyelvállapot itt nagyon rossz, igyekszünk elsősorban közösséget kiépíteni a gyerekek körében. Ennek fényében szervezünk hétvégenként is közös együttléteket; kéthavonta közös születésnapozást, járunk kirándulni, rendezünk közös filmnézést.

 

            Legutóbbi sikerélménye Bogdánfalvának, hogy Ciuraru Celina személyében a VIII. Szeretmenti népdaléneklési versenyen Trunkban az 1-4 osztályosok között 3. helyezést ért el.

 

 

 

Bogdánfalva, 2011.11.22.                                                    Bartal Gábor és Niczuly Enikő